การบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย (แผนอัตรากำลัง ปี 2561-2563)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2560