การส่งเสริมความโปรงใส
     
การส่งเสริมความโปรงใส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ว่า้ดวยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2561