การบริหารงาน
     
การบริหารงาน แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.แหลมทราย
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2562