การประเมินประสิทธิภาพ อปท.
     
การประเมินประสิทธิภาพ อปท. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทรายขอประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2564