การบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การบริหารทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2565