การบริหารเงินงบประมาณ
     
การบริหารเงินงบประมาณ ประกาศ อบต.แหลมทราย เรื่อง เผยแพร่งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560