การประเมินประสิทธิภาพ อปท.
     
การประเมินประสิทธิภาพ อปท. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA) ประจำปี 2559
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2560