การประเมินประสิทธิภาพ อปท.
     
การประเมินประสิทธิภาพ อปท. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2561