การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
     
การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน ประะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2561