การดำเนินการป้องกันทุจริต
     
การดำเนินการป้องกันทุจริต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560