การประเมินประสิทธิภาพ อปท.
     
การประเมินประสิทธิภาพ อปท. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท LPA ประจำปี 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2562